1. เพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้สำหรับผู้ที่แพ้ง่าย ให้ทำการทดสอบการแพ้ก่อนการใช้. 
  เริ่มจากการทาผลิตภัณฑ์บริเวษข้อศอก ข้อพับ หรือ บริเวณผิวใต้กราม
  หลังจากนั้นทาทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้จริง
  หากไม่มีอาหารแดงแสดงว่าคุณไม่มีการแพ้ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ


To limit your risk of allergic reaction, do a skin patch test before using. Start by applying  oil on your wrist, elbow, or jawline. Then cover the area and leave the oil on your skin for 24 hours. If no rash occurs, you’re less likely to be allergic.

If you experience irritation, rinse thoroughly and do not use again. If irritation is severe, call your doctor.

Side effects of Natural oil

Side effects of topical oil are rare, though an allergic reaction is possible. Allergic reaction symptoms may be mild or severe, and may include:

 • rash or hives
 • difficulty breathing
 • rapid heartrate
 • dizziness
 • congestion
 • itchy, watery eyes
 • wheezing
 • chest discomfort
 • anaphylaxis